Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Niet akkoord, is geen contract!

 • De zaal het Rood Dak wordt niet verhuurd zonder verantwoordelijke of tapper(s). Er zal altijd minstens 1 tapper zichtbaar aanwezig zijn.  Het aantal tappers wordt bepaald door de eigenaar in functie van het afsprakenblad en aantal aanwezige personen.  Een aanpassing kan enkel gebeuren tijdens het feest en dit door de tappers zelf naargelang de nog te leveren arbeid.
 • Bieren en frisdranken moeten steeds afgenomen worden van de zaal.  Prijslijst kan u opvragen.  De prijzen kunnen steeds, tot 30 dagen vóór het evenement door de verhuurder aangepast worden.
 • Mits betaling van stopgeld (6,10 € per stop) kunnen tijdens het feestmaal, meegebrachte wijnen en aperitiefdranken geschonken worden.  Sterk alcoholische dranken worden niet meegebracht en worden dus ook niet gedronken in de zaal.
 • Opkuis: De zaal heeft één witte restafvalzak en 1 blauwe PMD zak ter beschikking.  De voorschriften voor het sorteren van afval moeten steeds gevolgd worden.
  Eigen materiaal moet terug meegenomen worden.  Achtergelaten afvalhoeveelheden worden aangerekend.
  Zaal, bar, berging, kleedkamer, podium dienen in dezelfde staat achtergelaten te worden zoals deze waren bij aankomst.
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal noch in de zaal, noch buiten, noch in de vestiaire.
 • Alle schade veroorzaakt aan de zaal of de inboedel dient door de huurder integraal vergoed te worden.
 • Voor de versiering van de zaal mogen geen brandbare producten gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld stro, karton, e.d.
  Het gebruik van confetti of soortgelijke vervuilende producten zijn verboden.
  Er zal door de huurder niets tegen de muren, deuren of ramen gekleefd of met (duim)spijkers bevestigd worden.  De tafels dienen bij gebruik steeds afgedekt te worden met tafellinnen of papier. (papier zelf te voorzien)
 • Het politiereglement blijft steeds volledig van toepassing.  Zo zal de huurder er onder andere op toezien dat nooit meer dan 99 personen tezamen in de zaal aanwezig zijn. De huurder dient zich eveneens in regel te stellen in verband met de gemeentetaks, de politie- en auteursrechtenreglementen Sabam en unizono).
 • Jongeren onder de 16 jaar, niet vergezeld door hun ouders, hebben geen toegang tot de zaal bij bals, fuiven en dergelijke.
 • De huurder is ter zake verantwoordelijk en dient hier controle op uit te voeren. De verantwoordelijke huurder verklaart persoonlijk aanwezig te zijn om toe te zien op het onberispelijk verloop van het feest.  Hij blijft de eindverantwoordelijke.
 • Onderverhuring van de zaal is niet toegestaan!
 • De zaal is uitgerust met een geluidsbegrenzer.  Het omzeilen van de geluidsbegrenzer kan lijden tot het onmiddellijk stopzetten van het evenement.  Bij overschrijding van het aantal dB (86) zal een flitslicht in werking treden. Dit is een waarschuwing. Bij niet terugdraaien van het volume zal de stroom uitvallen.  Eventuele schade aan toestellen komt ten laste van de huurder.  Om geluidsoverlast te vermijden, moeten bij politiereglement de buitendeuren gesloten blijven.  Eventuele boetes hierop blijven ten laste van de huurder.
 • Projector en scherm kunnen ter beschikking gesteld worden. Dit tegen een kleine meerprijs.
 • De tuin mag in géén geval gebruikt worden, niet om te roken niet om te vertoeven.  Dit is geen erkende nooduitgang.  Het is tevens verboden iets tegen de gevels te plaatsen.  Ook de gang moet ten allen tijden VOLLEDIG vrij blijven.  Er mogen geen fietsen staan.
  De doorgang van de buren moet volledig vrij blijven van versiering en dergelijke. Het is ten strengste verboden om tegen deze muur te bonken (o.a. met een bal)
 • De lange doorgang is geen fietsenstalling (achter de glazen deur). Deze is voorzien als toegangsweg voor de brandweer en vluchtweg bij eventuele evacuatie.  De volledige breedte van de gang MOET vrij blijven.  Ook hier is de huurder verantwoordelijk / aansprakelijk voor.
  Om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien, verzoeken wij U om de auto’s te parkeren op de parkings in de buurt.  Gelieve ook geen nachtlawaai te maken, tijdens het roken of aankomst of vertrek aan de zaal.  Denk aub aan de nachtrust van de buren.
 • Bij het opmaken van het contract moeten huur en waarborg betaald worden binnen de 7 dagen na afsluiting contract.
  * factuur huur:  Zal opgemaakt worden na afsluiten contract en moet binnen de 7 kalenderdagen betaald worden.
  * Borg:  Zal gestort worden binnen de 7 kalenderdagen, met mededeling  waarborg huur zaal + datum.
  * Eindfactuur:  wordt 2d na evenement opgemaakt en dient binnen de 5 kalenderdagen betaald te worden.